👈اصلاحات دستور العمل تنظیم بازار و بروزآوری فرمول قیمت گذاری بورس کالا و بهبود شرایط قیمت پایه شمش فولاد (ابلاغی آقای دکتر رحمانی ۸/۱۰/۱۳۹۷)

۱- اجازه خرید محصولات فولادی (بجز ورق) برای دارندگان کدبورس… تناژ مجاز خرید میلگرد و تیر آهن حداقل ۱۱۰ تن و سقف ۵۰۰۰ تن است
۲- حذف الزام به عرضه آهن اسفنجی و اسلب در بورس
۳- خریداران آهن اسفنجی و اسلب از بورس دیگر اجباری به عرضه کالا درقبال ماده اولیه خریداری شده ندارند

۴- قیمت پایه میلگرد و تیرآهن در #بورس_کالا بر اساس متوسط میانگین موزون ۲ هفته گذشته با اعمال ضرایب اصلاحی تغییر قیمت نیما و شاخص CIS 🔹 قیمت پایه شمش (بیلت و بلوم) در #بورس_کالا معادل ۸۹% قیمت میلگرد تعیین شده است

۵- صادرات نامحدود + خداحافظی با پرونده تعزیرات شرکتهای صنایع معدنی