👤امراله زمانی علویجه، ریاست هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

🔹طی ماه های گذشته هر هفته ۴۰۰ الی ۵۰۰ تومان قیمت خرید مواد اولیه اعضای این سندیکا افزایش داشته است و بازار مواد اولیه هیچ ثباتی نداشت.

🔹درحال حاضر شاهد قیمت های کاهشی مواد اولیه میباشیم و خریدار و فروشنده تکلیف خود را نمی داند.