🌺فولاد مبارکه ۲۶ ساله شد 🌺

در بیست و ششمین سالروز راه اندازی مجتمع فولاد مبارکه جلسه ی مشترک فولاد مبارکه و هیات مدیره سندیکا  در محل سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار شد