جلسه ی مشترک  فولاد مبارکه و هیات مدیره سندیکا در محل   سالن اجتماعات سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار شد

توافقات خوب سندیکا با فولاد مبارکه


 

مورخ ۲۳دیماه۹۷  مدیران این مجتمع با حضور در سندیکا و جلسه با هیات مدیره؛ نمودی از مشتری مداری را به نمایش گذاشته  و به پیشنهادات هیات مدیره سندیکا گوش فرا داده و راهکارهای اجرایی درخواست ها بررسی شد.


احمد پزنده
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

هر صنعتگری که عاشق وطنش است باید با تولید خود به رونق اقتصاد کشور کمک نماید و  مشکلات تولید مانع کار او نشود.


محمد عارف  تفضلی
عضو هیات مدیره سندیکا

پیشکسوتان صنعت لوله و پروفیل فولادی  بزرگترین سرمایه های این صنعت هستند که باید از تجربیات آنها بیشترین  بهره را  برد.


مهدی ملک ثابت
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا

هیات مدیره سندیکا به دنبال کسب بیشترین منافع صنفی برای تولیدکننده ها و اعضا بوده است وپیگیری ها تا حصول نتیجه ادامه دارد.