بررسی مشکلات فعالان اقتصادی با
سازمان تامین اجتماعی

• این یک تقابل تمام عیار است بین
بخش خصوصی که در قالب قراردادها
با
سازمان تامین اجتماعی در نقش محاسبه کننده و دریافت کننده حق بیمه
رودر رو می شود

 

مهندس مهدی مسائلی به بررسی این موضوع پرداخته است/ لینک مطلب کامل در اینجا

استاندارد_سازی_محاسبه_حق_بیمه_قراردادها