سرفصل های  سمینار تخصصی
“شکل دهی غلطکی لوله و پروفیل “رول فرمینگ
پیشرفت های جدید در صنعت لوله و پروفیل فولادی
استانداردهای لوله و پروفیل فولادی
عیوب مهم در تولید لوله و پروفیل فولادی
نرم افزار طراحی غلطک های پروفیل بسته
با حضور اساتید و متخصصین در زمینه شکل دهی غلطکی