طراحی مجله | گروه طراحی ایده | http://tvtd.ir/%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/همایش مدیران و اعضا سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و مدیران فولادمبارکه اصفهان در مرکز تحقیقات مجتمع فولادمبارکه  مورخ ۷بهمن ۹۷ برگزار شد

نماد همدلی و پیشرفت

حمایت از زنجیره ارزش صنایع کشور راهبرد توسعه همه جانبه