مقاله ارائه شده توسط آقای مهندس مردعلی کاکائی مدیر کنترل کیفیت شرکت پروفیل صباح در سمینار علم و صنعت لوله و پروفیل فولادی در دانشگاه تربیت مدرس

ارائه مهندس کاکایی

 

فولادهای معادل ST 37