نمودار ۱۳۱  ✅صادرات  زنجیره آهن و فولاد (میلیون دلار ، مهر ماه سال ۱۳۹۷)