همکاران عزیز ومحترم
آخرین لحظات سال ۱۳۹۷
بر شما شیرین و دلچسب ☕️

امیدوارم پایان سال
پایان همه مشکلات ،
رنج ها ، مریضی ها ،
کدورت ها و قهرها باشه🌸

و شروع سال نو 🎈
آغاز خوشبختی ،شادی
آرامش و خیر و برکت

وحدت وهمدلی وتعامل 🌳

برای شما خوبان باشه🌸

پیشاپیش سال نو مبارک 💐
همه شما عزیزان را بخدا می سپارم❤️

ارادتمند شما
امرالله زمانی علویجه