بیژن ملول، عضو هیات مدیره سندیکا از صحبت های جلسه امروز سندیکا با معاون وزیر صنایع گفت :

🔸پیشنهاد پیگیری مشکلات سندیکا در زیر مجموعه صنایع فلزی وزارت صمت علاوه بر  معاونت معدنی،
🔸درخواست کاهش تعرفه واردات مواد اولیه یعنی ورق های گرم فولادی
🔸جلوگیری از صادارت ورق های فولادی تا رفع کامل نیاز کارخانجات تولیدی داخل کشور

در جلسه امروز با معاونت صنایع وزیر صنعت توسط هیات مدیره سندیکا مسایل مفصل دیگری مطرح شد که در آینده به انتشار آن خواهیم پرداخت.