رونق و پیشبرد امر تولید امروز یک خواست همگانی است. چیزی که هیچ اراده ی مخالفی ندارد و رای صد درصدی و مثبت همه ی خواص و عوام جامعه را بدنبال خود دارد.

♦️حالا با این همه تایید ؛ پس چرا تولید جان نمی گیرد و بیشترِ تولید کنندگان ما همچون یتیم بی پناه آه و ناله می کنند؟

▫️همه معتقدند وقتی اراده ی همگانی بدنبال کاری باشد آن امر با سرعت و به راحتی به قله ی موفقیت می رسد.
پس چرا این فرضیه به تولید که می رسد؛ وفاقِ بی نتیجه است؟
▫️چرا از وضعیت تولید کشور ؛ تولید کنندگان و مردم و مسئولان راضی نیستند و چرا طرح های پر سر و صدایِ رونق و بهبودِ تولید، اجرایی نمی شود و شعارهای رونق، لباس عمل نمی پوشد؟!

▫️چرا رونق تولید که خلاصه ی مفهوم اقتصاد مقاومتی است در زمینی که همه ی بازیکنان تلاش و داوران و تماشاچیان برای بُرد آن دست می زنند به راحتی می بازد !
به راستی حریف مقابل رونق تولید کیست که پشت تولید را بر خاک می مالد؟!

♦️حقیقتا پاسخ چیستانِ رونق تولید چیست ؟

شاید بتوان گفت یکی از علل اساسی پیچیدگی معادله رونق تولید در زیاد بودن مجهولات این معادله است!
▫️یک اصل ساده ریاضی به ما می گوید حل هر معادله از جمله معادله رونق تولید نیاز به پیدا کردن مقدار مجهول‌های موجود در آن معادله دارد .

▫️ و وقتی ضریبِ مجهول بی نهایت شود و یا معادله خطی و معمولی و ساده تولید در کشور ما ؛ غیر خطی و پیچیده و با مجهولات فراوان و حتی لحظه ای در حال اضافه شدن مجهولات بیشتر از سوی دستگاههای مرتبط و غیر مرتبط باشد آنگاه دیگر معادله تولید هم دو طرف نخواهد داشت که بخواهیم در دو طرف برای رونق توافق کنیم و علامت تساوی ظاهر شود.

▫️ و بدین گونه است که در معمای رونق و معادله تولیدِ کشور ما ، پیدا کردن مقدار مجهول‌های موجود غیر ممکن شده و لذا حل نشدنی به نظر می رسد.

▫️پس قدم اول برای حل معادله رونق اینکه دستگاهها و تصمیمات مجهول ساز را متوقف و با شناسایی و پیدا کردن مقدار مجهول‌های موجود و ساده کردن آن ؛ مجهولات را به یک طرف و بقیه را به طرف دوم برد و سپس برای حل آن اقدام کرد.

در یادداشت بعدی راجع به مجهولات معادله رونق تولید بحث خواهیم کرد.

امیرحسین کاوه
۳۱ فروردین ۹۸