▫️امرالله زمانی رئیس هیات مدیره سندیکا:
امیدواریم این گردهمایی تخصصی صنعت گران کشور که نمودی از خود باوری است مورد توجه کارفرمایان نفت و نیرو قرار گیرد و از این همه توانگری در صنایع استفاده بهینه شود.

▫️مهدی ملک ثابت نایب رئیس سندیکا :
نمایشگاه بیست و چهارم مملو از نمایش توانمندیهای داخلی بود با این اقتدار صنعتی شاید بتوان گفت دیگر  نیاز مبرم  به حضور پیمانکاران خارجی بر طرف شده است
در این نمایشگاه شعار ما می توانیم مشهود است