با توجه به اینکه نامه ابلاغ شده از جانب مدیرکل دفتر صنایع معدنی به سندیکای لوله و پروفیل محصولات فولادی و انجمن تولیدکننندگان کشور شوک به این بخش از بازار فولاد بود دیروز طی جلسه ای با سندیکا این مسائل بررسی و پیشنهادات جدیدی از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت خاتمه یافت. هر چند که این پیشنهاد نهایی نشده اما با انتقادات زیادی از جانب سندیکای لوله و پروفیل محثصولات فولادی همراه بوده است که که خبر از عرضه لوله و پروفیل در بورس کالا می دهد. با توجه به اینکه عرضه محصول نهایی در بورس کالا کاری اشتباه و هزینه بر و بدون نتیجه است و محصولات خرده فروشی نباید در این شرایط قرار گیرد. این موضوع یک هشدار محسوب می شود که عواقب جدی برای محصولات نهایی این بخش خواهد داشت.

در خصوص این پیشنهاد امرالله زمانی، رئیس هیات مدیره سندیکا لوله و پروفیل در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا تصمیم دارد لوله و پروفیل را هم به بورس کالا ببرد که اولویت عرضه در بورس کالا نیز با مواردی است که صادرات انجام می دهند که با کشف قیمت در بورس کالا، صادرات انجام شود.

رئیس هیات مدیره سندیکا لوله و پروفیل در ادامه عنوان کرد: این موضوع امکان پذیر نیست چراکه چند مشکل بزرگ به همراه دارد. در این بخش حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ کارخانه وجود دارند که هرکدام مشتری خاص خود را در شهرستانها دارند، ارجاع اینها به بورس کالا مشکل ساز است. با توجه به اینکه متقاضی بخشی از محصولات ساختمان سازها هستند و به میزان خرده خرید میکنند که تعداد این قبیل متقاضیان بسیار است.

زمانی گفت: دستورالعمل های اعلام شده در مدت اخیر آسیب های زیادی به این بخش زده که نهایی شدن این پیشنهاد ضربه نهایی خواهد بود. البته هنوز قطعی نشده و بناست جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و ما مخالفت خود را اعلام کرده و پیگیر موضوع هستیم.

وی درخصوص نامه اخیر مدیرکل دفتر صنایع معدنی افزود: این موضوع یک تصمیم آنی بود، البته به منظور قطع صادرات ابلاغ نشده بود بلکه برداشت از نامه اشتباه بوده است که طی جلسه ای که با آقای سیف الله امیری برگزار شد و همکاری بسیار خوبی با سندیکا داشت و پیگیر این موضوع بود تا مشکل ساز نباشد، نتیجه این شد که فعلا به همان وضع قبلی روال صادرات انجام شود تا دستور العمل جدید توسط وزیر امضاء و اجرایی شود.