💢 در ۱۱ ماهه ۱۳۹۷، به میزان ۴.۳ میلیارد دلار آهن و فولاد و محصولات فولادی صادر شد که ۵۹ درصد آن شامل آهن خام بود.
❇️ سهم آهن خام از کل صادرات جهانی آهن و فولاد و محصولات فولادی کمتر از ۱۰ درصد است.
@sandika1972

شورای تحقیقات سندیکا