🔳  بهای واحد صادراتی اقلام مهم  زنجیره آهن و فولاد
(دلار در تن ، صادرات ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷)

@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا