بخش اعظم واردات آهن و فولاد آمریکا شامل محصولات تخت و نیمه تکمیل شده است که ضمن مصرف به عنوان مواد اولیه، در صنایع فولاد آمریکا به فولاد با ارزش افزوده بالا تبدیل می شود.


@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا

♦️این نشان می دهد که افزایش تعرفه های واردات آهن و فولاد آمریکا بیش از هر چیز یک بازی سیاسی بود.