✅♦️نرخ سود عملیاتی تولید فولاد در جهان ۴ تا ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی بود.


@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا

این سود در فولادسازان بالادست ایران چندین برابر است