ترکیب غالب خام فروشی در صادرات زنجیره آهن و فولاد (سهم وزنی صادرات سال ۱۳۹۷)

🔹 ۶۳ درصد وزنی صادرات زنجیره آهن و فولاد شامل آهن و فولاد خام و فقط ۶ درصد شامل محصولات فولادی است.

🔸 نظر به تحریم صادرات فولاد، صادرات بایستی به سمت محصولات فولادی تغییر جهت دهد که در همین حال ارزش افروده و اشتغال به مراتب بیشتری ایجاد می کند

@sandika1972
#نمودار
شورای تحقیقات سندیکا