بهای واحد صادراتی اقلام مهم  زنجیره آهن و فولاد (دلار در تن ، سال ۱۳۹۷)

@sandika1972
شورای تحقیقات سندیکا
#نمودار