📌سید مرتضی عطایی عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل:

🔷شعارهای زیادی از مسئولان شنیدیم اما هیچکدام از آن‌ها عملی نشد!