بیژن ملول عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل در گفتگو با خبرتصویری گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت لوله و پروفیل اشباع شده است.