محمود صابری
مدیرعامل شرکت تهران شرق
عضو هیات مدیره سندیکا

بحمدلله در یک ماه اخیر سندیکا توانست به سرعت خواسته های اعضا را پیگیری نماید. این سرعت عمل سندیکا ستودنی بود. در بحث صادرات اگر تلاش های سندیکا نبود ما هنوز گرفتار تایید کوتاژ و کامیون ها بودیم.

خدا را شکر لیست تاییدی سندیکا به گمرکات ابلاغ شده  و امیدواریم مقدار کم ناهماهنگی باقیمانده نیز بر طرف شود.