بیژن ملول
مدیرعامل شرکت کیان پرشیا
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

کارخانجات بزرگ تولید لوله و پروفیل هم اکنون برای تامین مواد اولیه قراردادهایی که منعقد کرده اند، مشکل دارند.
تهیه ضمانت های شرکت در مناقصات نیز مشکل دیگر کارخانجات تولیدی است که باید فکری برای آن شود.
ما از سیستم کارفرمایی در این دوران انتظار همکاری و همیاری بیشتر داریم و نباید صرفا با سخت گیری های بیش از حد توان تولیدکنندگان را در مسایل اداری فرسوده کند. کارفرما باید دست یار و همراه  پیمانکار باشد تا پروژه سریعتر جلو برود