محمد عارف تفضلی

مدیرعامل شرکت پروفیل یزد

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

موضوع بسیار خوبی که سندیکا دنبال می کند موضوع ظرفیت سنجی و مشاوره تولید است.

بحمدلله گروه ظرفیت سنجی متشکل از کارشناسان سندیکا و فولاد مبارکه مقدمات لازم را فراهم و و دستورالعمل آن را به تصویب هیات مدیره رسانده اند و بازدیدها از کارخانجات شروع شده است و ابتدا کارخانجاتی که اعلام آمادگی کرده اند ظرفیت سنجی می شوند، سپس تمامی کارخانجات بر اساس دستورالعمل جدید ظرفیت سنجی شده و آنرا به مبادی ذی ربط رسما اعلام خواهیم کرد.