نمودار قیمت پروفیل فولادی ۲میلی متر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه ۹۸
                                                          .       رسم نمودار در اکسل / اکسل پیشرفته / http://tvtd.ir/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-excel-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86/

@sandika1972