⬅️امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد:

درخواست ما به بورس کالا برای کد بورسی بی جواب ماند/ مدیران بورسی هم مایل به عرضه خرده فروشی در بورس کالا نیستند

شیوا نیک وظیفه
در جلسه قبلی کارگروه اصلی تنظیم بازار با حضور مسئولین و نمایندگان وزارت خانه های عضو، سازمان های دولتی، مجلس و دبیر سندیکای لوله و پروفیل محصولات فولادی خریداران ورق و اسلب مکلف به عرضه در بورس کالا شدند که بنا شد روال اجرایی آن و اینکه به چه میزان و چه شکل باشد توسط سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شود. سندیکا معتقد است وزارت صمت بدون مشورت با انجمن و سندیکای تخصصی لوله و پروفیل فولادی در حال تصمیم سازی برای یک اقدام اشتباه است و عرضه محصول نهایی در بورس کالا را کاری اشتباه و هزینه بر و بدون نتیجه می داند. محصولات خرده فروشی نباید در این شرایط قرار گیرند. این یک هشدار است که عواقب جدی برای محصولات نهایی این بخش خواهد داشت و خواهان این موضوع هستند که از این تصمیم نادرست صرف نظر شود .
این صحبتها از جانب سندیکا بیان شده و از سمت بورس کالا نیز پیگیر نظرات شدیم. قائم مقام مدیر عاملی بورس کالای ایران نیز گفته بود ما هم با سندیکای لوله و پروفیل هم عقیده هستیم و به طور کلی بورس را جای کالای نهایی نمی دانیم با توجه به اینکه در این شرایط عرضه کننده ها هم متعدد هستند جایی در بورس ندارد.
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در این خصوص گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: در حالی که مخالف این دستور هستیم اما نامه درخواستی را به سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران ارائه دادیم و ١۴٠ عضو سندیکا را نیز معرفی کردیم تا طبق آن برای اعضا کد صادر شود و جلسات توجیهی برای اعضا برگزار گردد.
کاوه افزود: از حدود ٢۵ روز پیش تاکنون از ارائه درخواست میگذرد و پاسخی دریافت نکرده ایم.
وی عنوان کرد: از طرف بورس کالا هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده و اینطور که پیداست مدیران بورسی هم موافق عرضه خرده فروشی در بورس کالا نیستند.

https://madanname.ir/news/درخواست-ما-به-بورس-کالا-برای-کد-بورسی-بی-جواب-ماند-مدیران-بورسی-هم-مایل-به-عزضه-خرده-فروشی-در