همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی گفت:

راه برگشت ارز به کشور هموار شد

روشهای جدید برگشت ارز حاصل از صادرات

وی در مورد برگشت ارز گفت: روش‌هایی را در برگشت ارز ایجاد کرده‌ایم از جمله اینکه ۵۰ درصد صادرات شأن را یا اسکناس بیاورند یا واردات بکنند و حتی برای ۵۰ درصد بعدی که باید به سامانه نیما وارد کنند می‌توانیم هماهنگی کنیم و اگر خودشان خواهان وارد کردن مواد اولیه باشند به آنها اختیار لازم داده می‌شود.