ابلاغ بخشنامه معاونت محترم معدنی، جناب آقای سرقینی به گمرکات کشور در خصوص #تمدید_صادرات مقاطع طویل و لوله و پروفیل فولادی

@sandika1972