حمایت همه جانبه از صنایع داخلی، حیاتی ترین امور برای کشور است
امرالله زمانی علویجه، ریاست هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران:

بهبود مستمر موانع تولید و حفظ اشتغال در صنایع تولیدی در حال حاضر حیاتی ترین امور داخلی کشور است.
امید است در سالی که با نام رونق تولید مزین شده است ، با حل مشکلات اعضای سندیکا، شاهد افزایش تولید این شرکت ها باشیم و بتوانیم نقش خود را در  اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا کنیم.

در حال حاضر مشکل #تامین مواداولیه در سال جاری نیز ، مهمترین مشکل این واحد صنعتی است و به نحوی که شرکت های عضو با کمتر از ۲۵ درصد ظرفیت تولیدی مشغول به کار می باشند.