✅ششمین نمایشگاه بین المللی،
لوله و پروفیل فولادی ایران

۱۸  –  ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
ستاد برگزاری: ۹۶۵ ۷۵ ۰۲۱