در این نامه که لیست مرحله دهم صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فولادی نیز به پیوست آن است، دکتر سرقینی، معاون وزیر صمت با اشاره به تمدیدهای انجام شده پیش از این اعلام داشته است: ” با توجه به اینکه موضوع صادرات و عرضه در بورس واحدهای لیست پیوست در کمیته تخصصی فولاد در حال بررسی می باشد، تا اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار، صادرات مقاطع طویل فولادی تا پایان مهرماه سال جاری بدون نیاز به تایید دفتر صنایع معدنی تمدید می گردد.”

شایان ذکر است پس از محدود کردن صادرات مقاطع طویل فولادی به تولیدکنندگان و یا نمایندگان آنها از آغاز سال جاری و مشکلات اداری مربوط به تایید کوتاژهای صادراتی در وزارت صمت، ابتدا لیست صادرکنندگان مجاز مقاطع طویل فولادی برای سه ماهه نخست سال ۹۸ به گمرک اعلام شد و سپس این لیست به روز رسانی شده و تا کنون سه بار دیگر (تا پایان مردادماه  ، تا پایان شهریورماه و اکنون تا پایان مهرماه) تمدید شده است.