سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران
.
با همکاری آموزشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی هورداد
.
برگزار می کند، کارگاه آموزشی با موضوع:

مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی با نگرش RCM

 

سرفصل مباحث کارگاه:
– مروری بر تاریخچه نگهداری و تعمیرات و آشنایی با روش (RCM )
Reliability Centered Maintenance

– آشنایی با روشهای تحلیل علل ریشه ای خرابیها با استفاده از روش
(RCA(Roor Cause Analysis
– مروری بر منطق عیب یابی در مدارات هیدرولیک و پنوماتیک با استفاده از روش های
تحلیل علل ریشه ای خرابیها RCFA و مطالعه موردی خرابی کاور دستگاه نورد کارخانه
نورد فولاد