🔸نمایشگاه بین المللی #لوله و #پروفیل فولادی ایران🔸

۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۹۸

🔸همزمان با برگزاری نمایشگاه صنعت

🔸محل دائمی #نمایشگاه  های #بین_المللی_تهران -سالن ۶