دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: بازار سیاه مجوز کسب و کار نشانه رانت و پارتی و عدم آزادی برای راه اندازی کسب و کار مشروع است.

دریافت فایل صوتی برنامه امروز

برنامه “صبح و گفتگو” با موضوع تسهیل اعطای مجوزهای کسب و کار و در ارتباط تلفنی با امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و دکتر اصغر آهنیها عضو شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

کاوه تحریم های جدید آمریکا را همان تحریم های تکراری قبلی دانست و گفت: قبل از تحریم های جدید، دو تا سه صنعت ما تحریم بود اما الان به شش صنایع کشور رسیده است.

وی با اشاره به راهکارهای دور زدن این تحریم ها مطرح کرد: ما به جای خام فروشی و صادرات صنایع مادر باید صادرات را به صنایع تکمیلی بسپاریم چراکه صنایع تکمیلی تحریم ناپذیرند. اگر مواد اولیه صادراتی را به همان قیمت در اختیار صنایع تکمیلی داخلی قرار دهیم قطعا تحریم ها همچون گذشته بی اثر خواهد شد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: صنایع کوچک مانند حوزه لوله و پروفیل فولادی در عین نیاز کمتر به سرمایه گذاری، سودآوری بیشتری دارند و به اندازه نیاز صادرات به ۱۵ کشور ایجاد شده اما در حوزه صدور مجوزها و مقررات زدایی هم مشکلاتی وجود دارد.

کاوه فرهنگ سازی بین مسئولان و دستگاه در رابطه با فضای کسب و کار را ضروری خواند و افزود: هر فردی برای راه اندازی کسب و کار مشروع و البته با شرط رعایت حقوق دیگران باید آزاد باشد و در هر زمان مجوز را دریافت کند. بازار سیاه مجوز کسب و کار نشانه رانت و پارتی و عدم آزادی برای راه اندازی کسب و کار مشروع است.

وی متذکر شد: ساماندهی مجوزها لازم است اما حذف آن حتماً لازم نیست، به بیانی دیگر به اندازه ضرورت آزادی برای صدور مجوزها، ارائه راهنمایی توسط دستگاه های ذیربط و مشورت با انجمن ها و تشکلهای بخش خصوصی نیز الزامی و ضروری است.

کاوه با انتقاد از عدم اجرای قوانین مربوط به این حوزه گفت: “قانون بهبود محیط کسب و کار” ۵۳ حکم دارد که فقط ۹ حکم آن اجرایی شده و بخش عمده ای از “قانون رفع موانع تولید” مصوب ۱۳۹۴ نیز هنوز اجرایی نشده است لذا به نظر می رسد که باید مقاومت های دستگاه های اجرایی برای اجرای این قوانین را بشکنیم.

وی تغییر رویکرد نظارت بر مجوزهای کسب و کار را ضروری برشمرد و بیان داشت: ما قبل از راه اندازی کسب و کار، نظارت می کنیم درصورتیکه نظارت باید بعد از صدور مجوز کسب و کار و تأسیس انجام شود علاوه براین باید از کارشکنی دستگاه های ذیربط نیز جلوگیری گردد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی همچنین بر ضرورت ساماندهی مجوزهای کسب و کار تأکید کرد و گفت: تشکلها و سندیکاها با نیازسنجی بازار، به تشخیص نیاز بازار و اقتصاد به سرمایه گذاری کمک می کنند.

در ادامه “صبح و گفتگو”، آهنیها رتبه ایران در فضای کسب و کار را نامطلوب خواند و گفت: یکی از عوامل این موضوع، صدور مجوزها در بخش های مختلف و نبود پنجره واحد برای صدور منطقی و همزمان مجوزهای کسب و کار است.

عضو شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد جزیره ای دستگاه های ذیربط درگیر با واحدهای تولیدی از جمله مالیات و دارایی و بیمه افزود: این دستگاه ها محیط کسب و کار را با آئین نامه های داخلی آلوده کردند و مبالغ زیادی را به ناحق به واحدهای تولیدی تحمیل می کنند.

وی با انتقاد از عدم اجرای پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: افراد برای دریافت مجوز باید در بازه های زمانی مختلف به دستگاه های گوناگون مراجعه کنند درصورتیکه صدور مجوز کسب و کار باید در یک نقطه انجام شود.

آهنیها با تأکید بر لزوم حذف موانع و قوانین زائد در حوزه صدور مجوزها و صادرات اظهار داشت: ما در صنعت سرامیک ایران قریب به ۸۰۰ میلیون متر مربع ظرفیت تولید کاشی داریم اما مصرف داخلی ۲۵۰ میلیون متر مربع است، در واقع جایگاه ایران در این حوزه به دلیل نبود تسهیلگری صادرات هم اکنون به رتبه نهم تا دهم دنیا تنزل یافته است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور بخش نامه های متضاد برای تولیدکنندگان را معضل اساسی خواند و افزود:مشخص نبودن قوانین و مقررات مشکل عمده فضای کسب و کار است./لینک رادیو گفت و گو