در مصاحبه امیر حسین کاوه با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد

✴راهکار مدیریت تنش آبی

تخصیص منابع اجرای پروژه‌های آب‌رسانی، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه

در راستای حل این دغدغه و معضل اساسی، وزارت نیرو و دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه طرح‌های آبرسانی با اولویت بالا و مورد نیاز کشور اقدام کرده‌اند به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین گزارش‌های موجود از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (آبفا) در حدود ۵۰ طرح آبرسانی شهری در اقصی نقاط کشور معرفی شده است که دربرگیرنده نیاز به حدود ۳۵۰۰ کیلومتر خطوط لوله فولادی انتقال آبرسانی، است.

لینک متن کامل مصاحبه👇

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3616991