به نام خدا
دوره آموزشی طراحی فرآیند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل برگزار می گردد.

و سرفصل های دوره به شرح زیر می باشد.

سرفصل تدریس آقای دکتر مسلمی نائینی:
۱ اطلاعات و دانش لازم برای شبیه سازی و طراحی )تغییر شکل کشسانی و مومسانی )الاستیک و پلاستیک( در –
آزمایش کشش ساده، معیارهای تسلیم ، قوانین جریان مومسانی )پلاستیک((
۲ کاربرد اطلاعات و دانش فوق در تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل –
۳ مروری بر کارهای انجام شده جهت تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل

سرفصل تدریس آقای مهندس کاکائی:
۱- پدیده های موثر در فرآیند شکل دهی غلتکی
۲- معایب متداول محصول CRF وریشه های آنها :
۲ – ۱- معایب سطحی
۲ – ۲- معایب شکل ظاهری
۳- معایب متداول اپراتوری
۴- تعویض و تنظیم غلتکها
۵- کنترل کیفی محصول در کارخانه

سر فصل تدریس آقای دکتر مزدک:
۱ روشهای شبیه سازی در نرم افزار آباکوس –
۲ مدل کردن خط تولید –
۳ بررسی اشکالات در شبیه سازی و ارائه راهکار –
۴ – بررسی نحوه عیوب در شبیه سازی
۵ بررسی مواردی که سبب می شود شبیه سازی در حداقل زمان و بیشترین دقت انجام شود

سرفصل تدریس آقای مهندس ذوالقدر:
۱ روش اصولی نامگذاری غلتکها )قالبها( روی دستگاههای شکل دهی –
۲ روش طراحی قوطی و لوله در سایزینگ به روشی کاملا ساده –
۳ روش طراحی غلتک )قالب( لوله در شکل دهی )فرمینگ( –
۴ نحوه محاسبه ته کار غلتکها)قالبها( نسبت به موتور و گیربکسهای هر دستگاه –
۵ نحوه محاسبه و طراحی نسبت دور گیربکسهای مادر و فرعی –

سرفصل تدریس آقای مهندس ارزنده:
۱ پارامترهای موثر بر شکل دهی مجدد لوله به قوطی

ثبت نام و پاسخ به سوالات

۰۹۲۱۲۰۴۱۱۲۴