#مشاوره_مالیاتی


طبق توافق فی ما بین موسسه آموزشی ماهر و سندیکای تولییدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار میشود.

استاد رضا هوشمندی ، آماده پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی اعضا محترم در محل سندیکا  هستند

چهارشنبه ها
ساعت ١٠ الی ١٣

 

@sandika1972