مـجـمـع عـمـومـی
نماد همدلی و هماهنگی صنعت لوله و پروفیل فولادی

تاریخ برگزاری مجمع: ۲۱ خرداد ۹۹

 

 

کمیته ظرفیت سنجی مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ در دفتر سندیکا با حضور همه اعضاء و دبیر سندیکا برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر نتایج ذیل صادر گردید که مورد تایید امضاء کنندگان می باشد

صورتجلسه کمیته ظرفیت سنجی

۱-    فرمول محاسباتی ۱۰ آیتمی ظرفیت سنجی بالقوه و آمار ارائه شده کارخانجاتی که بازدید قرار گرفته اند مورد تایید اعضاء کمیته می باشد.
۲-    مقرر گردید فرمول محاسباتی ظرفیت های بالفعل کارخانجات لوله و پروفیل در فاز دوم این پروژه تهیه و جهت اقدام اعلام گردد.
۳-    مقرر شد ظرفیت سنجی فاز اول از تمامی کارخانجات لوله و پروفیل فولادی درخصوص تعیین دقیق ظرفیت های بالقوه حداکثر ظرف سه ماه آینده به پایان برسد.
۴-    سندیکا متعهد شد کارخانجات که اجازه ظرفیت سنجی به کمیته را نمی دهند طی نامه ای رسمی از سوی سندیکا به فولاد مبارکه سهمیه های آنها قطع گردد.
۵-    ملاک تخصصی سهمیه های ورق فولادی در آینده براساس ظرفیت سنجی انجام شده و تصمیم مسئولین فولاد مبارکه و سندیکا اعلام میگردد.
۳۰/۲/۱۳۹۹

 

 

امیرحسین کاوه،  دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور ۳۱اردیبهشت ۹۹  ضمن حضور  در برنامه زنده ی اقتصاد آنلاین به تشریح موضوع رانت فولاد پرداخت.

مابه دنبال بازار رسمی شفاف هستیم.
قیمت های بازار سیاه را با جو سازی  بر بازار رسمی کشور حاکم نکنید!

گرانی به نفع هیچ کسی نیست  در شیپور گرانی به بهانه اختلاف قیمت بازار سیاه با بازار رسمی ندمید .
عده ای با مغلطه ای به نام رانت  در پی رسمیت بخشیدن به قیمت های بازار سیاهِ سوداگران در کشور هستند    اقدامات اخیر  معاونت معدنی وزارت صنایع و ستاد تنظیم بازار  در کنترل بازار مثبت بوده اگر کارشکنی نشود قیمت ها متعادل می شود.