بازدید کمیته مشترک ظرفیت سنجی

باحضور نمایندگان وزارت صنعت، مجتمع فولاد مبارکه و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

از خطوط تولید لوله و پروفیل فولادی گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان – شانزدهم تیرماه۹۹