به گزارش روابط عمومی سندیکا دستور جلسه صدور ، گواهی سپرده انواع لوله پروفیل بر اساس تکلیف هیئت مدیره بورس کالا بود.
طبق اعلام آقای دکتر ناصرپور، معاونت توسعه بازار بورس  این موضوع بنابه درخواست تعدادی از همکاران صنف لوله  و پروفیل به هیئت مدیره بورس ، در دستور کار قرار گرفته است.
براساس این طرح بمانند برخی از دیگر محصولات ارائه شده ، قرار است محصولات تولیدی مطابق  سایر  بورس های کالایی بین المللی، در انبار زیر کلید بورس کالا قرار گیرد.
همچنین مقرر گردید ، درصورت موافقت سندیکا    براساس قرار گرفتن کالا در انبار مورد قبول  وزیر کلید بورس کالا ، ضمن تعیین قیمت جهت امکان معامله و عرضه در بورس کالا ، پذیرش کالا بجای وثائق مالی ،معافیت مالیاتی و امکان دریافت تسهیلات میسر گردد.

به گزارش روابط عمومی سندیکا آقای دکتر کرمانشاهی، دبیر سندیکا در خصوص موارد مطروحه در جلسه بیان داشتند، در این جلسه درخواست شد اولا” نام همکاران پیشنهاد دهنده طرح را بصورت شفاف ، که خصلت مکانیزم معاملاتی در بورس است ، به سندیکا اعلام نمایند.
همچنین مقرر گردید، مدارک و اسناد مربوطه در خصوص طرح را برای سندیکا جهت رسیدگی و بررسی بیشتر ارسال نمایند، سپس سندیکا موضوع را به اعضای محترم اطلاع رسانی و به آگاهی  همکاران برساند.
پس از اخذ نظرات اعضای محترم ، سندیکا جمع بندی و جهت برگزاری جلسه با بورس کالا مجددا” اقدام نماید .
در صورت پذیرش و توافق طرفین ، ابتدا بصورت پایلوت  طرح توسط یکی از شرکتهای عضو پیاده و عملیاتی شده و سپس با اصلاح فرآیند ها به بقیه صنایع همکار تسری یابد .

کرمانشاهی افزود: در ادامه جلسه و پس از طرح موضوع اصلی که بابت آن جلسه برگزار گردیده بود ، موضوع عدم‌ارائه محصولات لوله و پروفیل در بورس کالا را مطرح و مشکل جاری که توسط دستگاههای نظارتی برای واحدهای تحت پوشش  ایجاد شده  مطرح شد و در نهایت مقرر گردید نسبت به پیگیری موضوع اقدام جدی و مشکل را بصورت ریشه ای حل و فصل نمایند.
در این رابطه مقرر گردید پیرو نامه های اخیر و روز گذشته ، طی درخواست جدیدی  ، سریعا” نامه ای پیرو جلسه روز جاری تهیه و ارسال نماییم.
که متن نامه تهیه شده بشرح ذیل است: