به گزارش روابط عمومی سندیکا، در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخه ۱۱/۰۶/۱۳۹۹ پانصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیأت مدیره در محل سندیکا با حضور هیأت مدیره تشکیل و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و ذکر صلوات جلسه آغاز شد.

دستور جلسه در خصوص موارد متعددی از جمله بررسی پیشنهاد بورس کالا در خصوص مدارک گواهی سپرده مقرر شد  از نماینده محترم سازمان بورس کالا، آقای میرزاپور جهت ارائه توضیحات لازم بمنظور شفاف سازی موضوع گواهی سپرده و رسید قبض انبار دعوت بعمل آید. همچنین افزایش حق عضویت سالانه و ورودیه و هزینه ظرفیت سنجی، بررسی شرایط عضویت شرکتهای متقاضی عضویت، بررسی مسائل مربوط به تهیه مواد اولیه، قیمت گذاری و ظرفیت سنجی بحث و تبادل نظر شد و  مقرر شد اطلاعات کامل شامل ظرفیت اسمی، بالقوه و بالفعل از کمیته ظرفیت سنجی دریافت شود و ملاک اصلی ظرفیت بالفعل است.

در این جلسه در خصوص بررسی زمان برگزاری مجمع عمومی رایزنی های متعدد صورت گرفت و   مقرر شد برگزاری مجمع عمومی سندیکا ابتدا در محل اتاق پیگیری و درصورت عدم امکان، در هتل استقلال برگزار گردد و زمان آن هفته اول مهر ماه تعیین و با پرداخت هزینه های مرتبط انجام گیرد.