نوزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ جلسه پانصدو نود و دوم هیأت مدیره در محل سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی برگزار گردید.

 

اهم مصوبات این جلسه به قرار زیر است :

 

۱- آقای مهرداد صابری مدیرعامل شرکت میامی فولاد شرق و عضو هیأت مدیره سندیکا بعنوان نماینده این تشکل جهت شرکت در جلسات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران انتخاب گردیدند.

 

۲- درخصوص تعیین ضایعات صنعت لوله و پروفیل مقرر شد:

 

الف) یک درصد براده و پلیسه که غیرقابل بازیافت می باشد.

ب) یک درصد سر ورق و دم قیچی که بصورت ضایعات ذوبی به فروش می رسد.

ج) سه درصد ضایعات برش ورق که به صورت کنار ورق به فروش می رسد.

در پایان برنامه جلسات هیأت مدیره در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.