🔹با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران، علی صالح آبادی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع)، رییس کل بانک مرکزی شد.