آمار معاملات روز سه شنبه

محصولات صنعتی در بورس کالا مورخ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان:
عرضه: ۵۰۰۰تن
تقاضا: ۲،۸۵۰تن
قیمت پایه: ۲۶۸،۲۴۹ریال

ورق گالوانیزه G فولاد تاراز چهارمحال:
عرضه: ۴۰۰۰تن
تقاضا: ۶،۸۰۰تن
میانگین قیمت: ۲۷۶،۵۴۰ریال

ورق گالوانیزه G ورق خودروی چهارمحال و بختیاری:
عرضه: ۴۰۰۰تن
تقاضا: ۳،۹۰۰تن
قیمت پایه: ۲۶۵،۷۱۹ریال

ورق گالوانیزه G صنایع هفت الماس:
عرضه: ۱۰،۰۰۰تن
تقاضا: ۱۰۰تن
قیمت پایه: ۲۶۵،۷۱۹ریال

ورق قلع اندود صنایع فولاد توان آور آسیا:
عرضه: ۱۰۰۰تن
تقاضا: ۵۰تن
قیمت پایه: ۳۴۴،۱۴۸ریال

ورق گالوانیزه G مجتمع فولادی روی اندود کاوه:
عرضه: ۲،۸۰۰تن
تقاضا: ۱۰۰تن
قیمت پایه: ۲۶۵،۷۱۹ریال