جلسه دوساعته دبیرمحترم سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با مسیولین گمرک ایران ، آقایان دکتر علیرضا مقدسی رییس کل محترم گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد ، جناب آقای فرودعسگری معاون فنی گمرک ایران  و جناب آقای وکیلی مدیرکل دفتر واردات، این جلسه پیرامون رفع موانع صادراتی، کاهش موانع ورود ماشین الات و پیشنهاد تشکیل کمیته روانسازی در محل ستاد گمرک ایران برگزار شد.