هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله و پروفیل فولادی ۹ الی ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱

همزمان با نمایشگاه صنعت /نانو/توانمندی های عشایر

در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.