آمار معاملات محصولات فولاد مبارکه اصفهان دربورس کالا مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

ورق گرمHR:
عرضه:۴۰۰,۰۷۰تن
تقاضا:۱۴۲.۱۲۰تن
قیمت پایه: ۱۶۸.۶۴۱ریال

ورق گالوانیزهG:
عرضه:۶۰۰۰تن
تقاضا:۸۸۰۰تن
قیمت میانگین: ۲۶۵.۶۳۵ریال

ورق رنگی:
عرضه: ۸۰۰۰تن
تقاضا:۱۲,۷۵۰تن
قیمت میانگین: ۳۲۸.۹۲۹ریال

ورق سرد B:
عرضه: ۱۰.۰۰۰تن
تقاضا:۱۵.۶۵۰تن
قیمت میانگین: ۲۵۷.۶۰۰ریال

ورق قلع اندود:
عرضه:۶۵۰۰ تن
تقاضا:۸۰۵۰تن
قیمت میانگین: ۴۲۴.۵۶۸ریال