ضمن عرض سلام و سپاس از مدیران محترم و نمایندگان واحدهای عضو سندیکا جهت مشارکت و حضور در جلسه‌ مجمع عمومی سندیکا، بدین وسیله نتیجه انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
  اعضای اصلی هیات مدیره :

۱.  آقای اسماعیل تمام یار با ۳۱ رای
۲.  آقای مهرداد صابری با ۳۱ رای
۳.  آقای سید محسن ابوئی با ۲۹ رای
۴.  آقای مسعود امامی با ۲۷ رای
۵.  آقای محمد رستمی با ۲۶ رای
۶.  آقای سید حسن عطایی با ۲۰ رای
۷.  آقای محمدرضا شمس‌آبادی با ۱۸ رای

اعضای علی‌البدل هیات مدیره :
۱.  آقای احمدرضا علیرضایی با ۱۸ رای
۲.  آقای امرالله زمانی با ۱۶ رای

و
آقای مهدی ملک ثابت با ۱۴ رای و آقای یعقوب دلال قدیم با ۷ رای از دیگر نامزدهای هیئت مدیره بودند.

 

و آقای ایمان عدالتیان با ۱۹ رای به عنوان بازرس اصلی و

آقای مجید فتحی با ۱۸ رای به عنوان بازرس علی‌البدل

برای مدت یک سال انتخاب شدند.

 

با عرض تبریک به اعضای محترم هیئت مدیره و بازرس جدید سندیکا، کسب توفیقات روزافزون را از خداوند منان برای ایشان خواستاریم.

دیگر مصوبات مجمع عمومی :

– مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

الف۱ گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقای آنوش رحام قرائت گردید. (متن پیوست)

الف۲ گزارش صورتهای مالی و تراز منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ توسط خزانه دار قرائت گردید. (متن پیوست)

الف۳ گزارش بازرس توسط آقای مجید فتحی حسن آبادی قرائت گردید. (متن پیوست)

  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد.

ج- ورودیه اعضاء مبلغ هفتصدوپنجاه میلیون ریال وحق عضویت سالیانه مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال برای سال۱۴۰۲ تعیین وتصویب شد.

د- مجمع پس از استماع گزارشهای فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین وطرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیات مدیره، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ را تصویب کرد.

 

و در اولین جلسه هیات مدیره ارکان سندیکا به ترتیب زیر انتخاب شدند:

۱.  آقای سید محسن ابوئی (رئیس)

۲.  آقای محمدرضا شمس‌آبادی(نایب رئیس)

۳.  آقای اسماعیل تمام یار(خزانه دار)

۴.  آقای مسعود امامی(منشی)

۵.  آقای سید حسن عطایی(عضو)
۶.  آقای مهرداد صابری (عضو)
۷.  آقای محمد رستمی(عضو)