http://madan24.com/?p=1525
[لینک خبر👆]

( مصاحبه مدیر عامل فولاد مبارکه و یک پی نوشت از سوی سندیکا)

💡پس  از رای حاکمیتی شورای رقابت که به علت فرا قوه ای بودن این شورا لازم الاجراء می باشد بارقه ای از امید برای رعایت حال مصرف کنندگان و کمتر شدن وضع انحصار به وجود آمد ؛ ولی به نظر می رسد مخاطب این رای مهم که بایستی بی وقفه مقدمات اجرایی شدن آن را با هماهنگی بورس کالا انجام دهد قصد اقدام لازم و سر فرو آوردن در برابر این رای قانونی را ندارد!
▪️
مدیر عامل فولاد مبارکه در مصاحبه ای که یک سایت خبری موسوم به معدن ۲۴ چاپ شده است با لینک قابل دسترسی زیر

http://madan24.com/?p=1525
گفته است  :

“”در برابر بورس کالا، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد””
▪️▪️
و در این مصاحبه وی مجددا بیان کرده :

” اگر قرار است شورای رقابت قیمت ورق را مدیریت کند، باید قیمت مواد اولیۀ فولادسازها مانند سنگ آهن را هم مدیریت کند.”

💡ولی ایشان از نظر دور داشته است که شورای رقابت در محلی ورود میکند که انحصار یا تمرکز بالا باشد صدها معدن سنگ آهن دولتی و بخش خصوصی در انحصار هیچ شخص یاشرکت خصولتی نمی باشد
▪️▪️
💡این مدیر عامل شرکت فولادی که فروش او در بورس کالا  دقیقا  مخاطب رای  شورای رقابت  بوده است در ادامه می گوید  :

“”باید بپذیریم که مکانیزم تسهیل این مهم، بورس کالا است. اگر هم ایراد دارد، باید رفع شود. در برابر بورس، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد.””

💡اما به درستی می توان گفت که علت ورود شورای رقابت هم همین ایراد است که با یک دستورالعمل یک نهاد حاکمیتی و سیاستگذار قرار است کمی مرتفع شود و این رای قانونی بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای تنظیم بازار ورق با اکثریت آرا مقرر شده و به نظر می رسد مخاطب رای  نهایی؛ صلاحیت رد کردن نظر قاضی را نداشته باشد و  هر گونه تمرد از این رای ؛شروعی برای رفتارهای خلاف قانون دیگر می تواند باشد .
▪️▪️
سبحانی در ادامه گفته:

“اینکه وقت مدیران گرفته شود که چرا فلان محصول گران یا چرا ارزان است، منطقی به نظر نمیرسد.”

💡که اتفاقا باید به ایشان گفت بیان این سخنان پس از اتمام رای و ابلاغ رای خود بیشتر سبب وقت گیری  برای ایشان و مصرف کنندگان و سندیکای متقاضی صدور رای  خواهد شد. و با بیان یک کلمه همه مطیع قانونیم موضوع تمام خواهد شد.
▪️▪️
💡اما ایشان در ادامه وقتی به مواد اولیه مورد نیاز خود که می رسد با صراحت هر آنچه را که دربالا گفته نقض می کند و  حکم می دهند که:

“باید جلو صادرات سنگ آهن خام گرفته شود. اولویت نخست تأمین سنگ آهن
برای فولادسازهای داخلی و در مرحلۀ بعد صادرات آن است. فولادسازها باید مطمئن شوند که در تهیۀ مواد اولیه مشکلی ندارند.”

💡 در انتها یادآور می شویم حرف انتهایی شما در خصوص ممنوعیت صادرات سنگ آهن ، همان خواسته  صنایع پایین دستی نسبت به  تولیدات شما در خصوص ورق فولادی است.

ایجاد یک بام و دو هوا کار درستی نیست! و بهتر است  همه ما علاوه بر گردن نهادن به قانون و با  دوری از رفتارهای ساختار شکنانه سبب اتلاف وقت و انرژی مردم عزیز که در گرانی و رکود در حال تحمل سختی ها هستند و سبب وقت گیری از مسولان نشویم.
بهتر است یک بار دیگر رای شورای رقابت را بخوانیم و ببینیم مگر یک خواسته کوچک تبعیت از قیمت جهانی و ارایه برنامه تولید و اطلاع رسانی بیشتر ؛ چه اشکالی می تواند داشته باشد که این گونه دربرابر آن موضع گیری می کنید!! .

موفق و سربلند باشید .